Gå til sideindhold
Share on facebookShow sitemapNotify a friendPrint page

Sprog og matematikhold

Ekstra dansk
Har du behov for at blive bedre til dansk? Har du det svært med at stave, skrive og læse dansk? Så kan vi hjælpe dig. Vi tager udgangspunkt i de opgaver og undervisning som du modtager i folkeskolen, så du oplever mere succes i hverdagen. Du får opbygget strategier og metoder som du kan bruge i hverdagen og til eksamen. Har du brug for it-kompenserende værktøjer, kan du også få hjælp til at mestre disse. Der er løbende tilmelding.
Engelsk - Hverdagsengelsk
Bliv styrket i din engelsk, både mundtligt og skriftligt. Engelskholdet har fokus på træning i hverdagsengelsk og rummer varieret undervisning, så du fastholder interessen. Det gælder både skriftligt, grammatisk og mundtligt. Hver gang vil der være dagens indspark/tema, som vi fordyber os i. Vi arbejder med mystery tours, workshops, walk and talk og meget mere, men vigtigst af alt er at undervisningen tilpasses dit niveau. Der er også mulighed for at få hjælp til lektierne.
Lektieværksted Melby
UKC tilbyder lektiecafé hver torsdag i Melby. Her kan du få hjælp til dine lektier og hygge lidt samtidig.
Matematik Modul 1 - Tal og regnestrategier
Titalssystemet, sum, overslagsregning, de hele tal, brøk, procent, potens m.m. Der øves også i tabel, diagrammer og formler i Excel. WordMat inddrages som CAS… dette for at øve skriftlig matematik.
Matematik Modul 2 - Geometri, koordinatsystemet og funktioner
Vinkelret, isometrisk, måling, flytning, drejning, punkter og funktioner m.m. Der arbejdes med GeoGebra og en lille smule med Excel. GeoGebra er gratis og kan downloades. GeoGebra indeholder blandt andet to tegneflader, et regneark, 3D, Cas og der kan indtastes funktioner og laves simpel animation.
Matematik Modul 3 - Statistik og sandsynlighed
Hyppighed, frekvens, gennemsnit, tælletræ, hændelse, udfald m.m. Der laves undersøgelser, analyseres og der fortolkes på resultater, til hjælp for dette laves der tabeller og diagrammer. Der benyttes WordMat og Excel.
Matematik Modul 4 - Algebra og ligninger
Der arbejdes med simple beviser med tal og bogstaver, ligninger, formler, ubekendte m.m. Der arbejdes herunder undersøgende, med særligt henblik på udviklingen af kompetencer.


Senest opdateret 06.07.2023 14:38 af CHRA

Apricore logo