Gå til sideindhold

TIA & TIA+

Et særligt tilbud til unge med udfordringer indenfor autismespektret!

TIA

Tia er Halsnæs kommunes tilbud til unge med udfordringer indenfor autismespektret.

Tia henvender sig til elever som har brug for undervisning i trygge rammer med fokus på den enkelte elevs faglighed og trivsel. Undervisningen foregår i mindre grupper med god normering i timerne.

 

I Tia undervises i en autismepædagogisk ramme med tydelig guidning, stor forudsigelighed og få elever i egne lokaler. Daglig trivsel og relations pædagogik skaber grundlag for god udvikling og sociale kompetencer.

 

Tia tilbyder fagene dansk, matematik og engelsk med mulighed for at tage en 10. kl afgangsprøve. Hverdagen er præget af struktur, forudsigelighed og støtte i undervisningen.

Fagene tilrettelægges i videst muligt omfang på en måde, så eleverne kan opnå folkeskolens 10. klasses afgangsprøve. Eleverne i Tia har mulighed for at deltage i de samme valgfag, linjefag og ture/ekskursioner, som tilbydes i den almene 10. klasse, såfremt de vil profitere af det.

 

Tia henvender sig til unge med autisme der har brug for særlig støtte samt individuelle undervisningsforløb i hverdagen.

 

Målet er, at eleverne bliver afklarede omkring uddannelse igennem en afsøgningsproces, hvor de unge føres trygt igennem faglig undervisning samt et skoleår fyldt med tilrettelagte aktiviteter, såsom brobygningsforløb, linjefag/valgfag og introtur

 

I tæt samarbejde med den unge finder vi det rette match mellem interesser, fagligt niveau og kommende uddannelsesønsker.

 

Tia tilbyder: 

  • Mulighed for at gennemføre en tiende klasse
  • Tæt samarbejde mellem skole/hjem
  • Mulighed for et 11. skoleår.
  • Tæt samarbejde med Tia+
  • Praktikker
  • Relations pædagogik i form af tillid og respekt for hver elev.
  • Egne lokaler og god normering i undervisningen.
  • Fokus på social pædagogiks praksis samt mulighed for faglig niveaudeling i hverdagen.
  • Fokus på elevernes sociale og faglige kompetencer og deres fremtidige muligheder for uddannelse.

 

Alle unge i 10A er visiteret til tilbuddet efter Folkeskoleloven § 20, stk. 2 eller af Ungeværket, hvis de er over 18 år, når de begynder i 10A.

TIA+

Tia+ er et nyetableret tilbud for elever som har brug for et ekstra år i TIA  for at blive afklaret om kommende uddannelsesvalg.

 

Eleven vil have mulighed for at modtage undervisning i dansk, matematik og engelsk, samt valgfag og linjehold.

 

I Tia+ udarbejdes et særligt tilrettelagt undervisningsforløb for den enkelte elev, med stort fokus på trivsel, social træning og kommende uddannelsesønsker. Senest opdateret 27.01.2022 13:37 af ULLYM

Apricore logo